Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2011

Säker diagnos och utbredning av rostringar i potatis

Persson, Paula

Keywords

mopp-topp virus; tobak rattel virus; pmtv; trv; rostfläckar; Spongospora subterranea; Trichodorus; Paratrichodorus; nematoder

Published in

Växtskyddsnotiser
2011, Volume: 66, pages: 4-7
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126249