Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2011Open access

Framtidsanalyser av Vindelns lövvärdetrakt : satellitbilder, kNN-metoden och planeringssystemet Heureka PlanWise i analyser av ett lövgynnande skogsbruk

Holmström, Hampus; Korosuo, Anu

Keywords

Satellitbilder; planering

Published in

Meddelande / Länsstyrelsen, Västerbottens Län
2011,
Publisher: Länsstyrelsen Västerbotten