Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Precisionsodling 2010 : precisionsodling och pedometri


Lundström, Christina (ed.)

Keywords

växtnäring; biologisk markkartering; markkartering; utlakning; emissioner; gödslingseffekt

Published in

Precisionsodling
2011, number: 2011:1
ISBN: 978-91-576-9043-2, eISBN: 978-91-576-9044-9
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet