Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1836 till 1946 : Lantbruksakademiens experimentalfält (1836-1900) och Vassbo trädskola i Dalarna (1895-1946)

Andréasson, Anna; Wedelsbäck-Bladh, Katarina

Abstract

Rapporten är en genomgång av sortimentet av träd‐ och buskar som såldes från Lantbruksakademiens Experimentalfält i Stockholm och från Vassbo trädskola i Dalarna mellan 1836 och 1945. Studien genomfördes för att ge ökad kunskap om vilka träd och buskar som fanns i handeln under denna period. Vi ser en stor förändring i sortimentet under de drygt 100 år studien täcker, där sortimentet var som störst kring sekelskiftet 1900. Idag har många av växterna försvunnit från handeln, men de kan fortfarande finnas kvar i våra parker och trädgårdar – härdiga långlivade, och värda att bevara för framtiden.

Keywords

plantskolekataloger; priskuranter; träd och buskar

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 58
ISBN: 978-91-89232-70-9
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Andréasson, Anna

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Horticulture
   Landscape Architecture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/126294