Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Beskattningsmodell för lodjur : Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2025 vid olika beskattningsnivåer under 2024

Andren, Henrik

Published in

Rapport från SLU Viltskadecenter
2023, number: 2023:7
eISBN: 978-91-987584-6-7
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  Sustainable Development Goals

  SDG15 Life on land

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/126316