Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Hur många betesdjur behövs för bevarad mångfald och hur stort blir metanutsläppet?

Hessle, Anna; Danielsson, Rebecca

Published in

Svenska vallbrev
2023, number: 4, pages: 1-2