Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter - Peer-reviewed, 2023

Skogen i staden – Grön infrastruktur i städer för fåglar och människor

Hedblom, Marcus; Gunnarsson, Bengt

Published in

Book title: Funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald i urbana miljöer och tätortsmiljöer - Sammanställning från ett kunskapsseminarium
ISBN: 978-91-7675-309-5
Publisher: Länsstyrelsen Skåne