Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2023

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2023

Cronvall, Erik; Glimskär, Anders; Bergman, Karl-Olof; Cederberg, Björn; Gallegos Torell, Åsa; Montelius Risberg, Jens; Andersson, Per; Jarhede, Hampus; Sandring, Saskia

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet