Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Utformning av vallfröblandningar

Halling, Magnus; Bertholds, Cecilia; Larsson, Maja; Wigh, Lisa

Keywords

Vallfröblandningar; vallgräs; vallbaljväxter; fröblandningsförsök; försöksmetodik

Published in

Aktuellt från VPE
2009, number: 6
eISBN: 978-91-86197-13-1
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet