Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference poster, 2023

Observationsfält 1973-2023 : 50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Norberg, Lisbet; Blomberg, Maria

Published in


Publisher: Länsstyrelsen Uppsala län

Conference

Miljöövervakningsdagarna, 17-19 oktober, 2023, Uppsala, Sverige