Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Myndigheters och branschers kontroller av lantbruk – på väg mot samordning?

Lans Strömblad, Helena; Bramstorp, Anette; Cewe, Suzanne; Blix Germundsson, Lisa; Bergström Nilsson, Sara

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet