Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Contortatallens liv i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

Mårald, Erland; Jönsson, Jimmy; Kardell, Örjan; Sjögren, Jörgen; Tunlid, Anna

Keywords

Contorta; Pinus contorta; främmande trädslag; kulturella perspektiv; värderingsregimer; sakbiograf

Published in

Fakta. Skog
2023, number: 2023:8
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet