Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Riksskogstaxeringen 1938−2022 : Supplement till boken Sveriges skogar under 100 år – Riksskogstaxeringen 1923–2023

Fridman, Jonas; Bergstedt, Johan

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, number: 553
Publisher: SLU Riksskogstaxeringen, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet