Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2023

Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023.


Fridman, Jonas (ed.); Danell, Kjell (ed.)

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet