Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Zweifel, Ulla Li; Gipperth, Johanna; Bergströn, Lena; et al.

Published in

Havsmiljöinstitutets rapport
2023, number: 2023:2
Publisher: Havsmiljöinstitutet