Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Kon som samhällsbyggare

Martiin, Carin

Abstract

Kor har producerat mjölk dag efter dag, århundrade efter århundrade. Men vad har de gjort mer, vilka andra uppgifter har de haft, och hur har kornas funktioner ändrats över tid? Frågorna står i centrum på de följande sidorna, som dels tar upp roller som korna haft i egenskap av att vara just kor, dels sådana som lagts på dem av helt andra orsaker. Vad kon själv anbelangar så har hon varit ganska duktig på att anpassa sig efter samhällets förändringar. Fokus ligger på Sverige under de senaste hundrafemtio åren.

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2023, Volume: 162, number: 1, pages: 16-23 Title: Kon, människan och världen – från urtid till nutid
ISBN: 978-91-88567-83-3, eISBN: 978-91-88567-84-0
Publisher: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien