Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2023

Integrerad livsmedelsplanering för hållbarare livsmedelssystem

Fernqvist, Fredrik; Jönsson, Håkan

Abstract

Ta ett helhetsgrepp om livsmedelsplaneringen för att garantera ett robust livsmedelssystem i en osäker och föränderlig tid. Denna policy brief rekommenderar integrerad livsmedelsplanering – ett sätt för samhället och beslutsfattare att ta sig an och prioritera matfrågor på ett hållbart sätt på lokal, regional och nationell nivå.

Published in

Policy brief (SLU Future Food)
2023, number: november 2023
Publisher: SLU Framtidens mat, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   SLU Future Food

   Sustainable Development Goals

   SDG6 Clean water and sanitation
   SDG11 Sustainable cities and communities
   SDG2 Zero hunger

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Public Administration Studies
   Landscape Architecture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/127396