Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Vad händer med barnvänligheten när välfärdens landskap förtätas?

Jansson, Märit

Abstract

Att främja en barnvänlig miljö borde vara helt centralt för ett samhälle som strävar efter hållbarhet. Trots det tyder nya forskningsrön på att vi under senare decenniers förtätning har gått åt fel håll. Hur påverkas barnvänlighet av tätare miljöer?

Published in

Tidskriften Landskap
2023, number: 5, pages: 26-28