Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald i urbana miljöer och tätortsmiljöer : rapport från seminarium 26 oktober 2022


Haaland, Christine (ed.); Stålhammar, Sanna (ed.); Niss, Johan (ed.)

Published in


Publisher: Länsstyrelserna