Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Statistisk analys av hur kost, demografi, och andra faktorer påverkar urinhalter av toxiska ämnen och dess metaboliter

Glynn, Anders; Pineda, Sebastian; Gyllenhammar, Irina; Lindh, Christian; Lignell, Sanna

Keywords

Ftalater; bisfenoler; fenolära ämnen; urin; exponering; ungdomar; Riksmaten; livsmedel; kön; ålder; boende; födelseland

Published in

Rapport till Naturvårdsverket
2023,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet