Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024Open access

Cirkulär bioekonomi i svensk trädgårdsnäring : goda affärer och innovation

Blix Germundsson, Lisa; Johansson, Gunnar A; Windfäll, Elin

Abstract

För att introducera begreppet cirkulär bioekonomi i svensk trädgårdsnäring har LRF Trädgård bedrivit projektet ”Goda affärer, cirkulär och innovativ trädgårdsodling” under åren 2020 - 2023. Syftet var att utveckla en arbetsmodell för affärsutveckling och innovation inom cirkulär bioekonomi. Resultaten visar att arbetsmodellen är ett bra sätt att stödja företag att nå större hållbarhet och lönsamhet, samt att stärka samarbetet mellan företag, rådgivare och forskare inom cirkulär bioekonomi.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2024, number: 2024:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Social Sciences Interdisciplinary
  Business Administration

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.pch5p5v7in

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/127526