Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Skogen och klimatet – vad säger forskningen?

Hannerz, Mats; Arnesson Ceder, Lina; Eriksson, Andreas; Lundmark, Tomas

Published in

Rapport Skog
2024, number: 2024:1ISBN: 978-91-8046-734-6, eISBN: 978-91-8046-735-3
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet