Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Review article2022Open access

Den svenska hästsportens hantering av smittsamma sjukdomar - en retrospektiv beskrivning och analys

Forssberg, Peter; Wierup, Martin

Abstract

Inom hästsporten har insatserna för kontroll av smittsamma sjukdomar varit framgångsrika och bidragit till förbättrad djurvälfärd och minskade sjukdomsförluster. I denna artikel beskriver och analyserar författarna det omfattande smittskyddsarbete som har gjorts på området fram till år 2012, de genomförda strategiska förändringar och omorganisationer som har utförts sedan dess samt hur de smittskyddsmässiga behoven har sett ut och hanterats under åren. Förhoppningen är att en fortsatt väl fungerande smittskyddsverksamhet kommer att säkerställa sportens omfattande tränings- och tävlingsverksamhet till gagn även för hela den svenska hästhållningen.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2022, Volume: 74, number: 3, pages: 33-44

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Pathobiology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/127543