Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Internbelastning och övergödning av sjöar

Huser, Brian; Malmaeus, Mikael; Karlsson, Magnus; Almstrand, Robert; Witter, Ernst

Published in


Publisher: Länsstyrelsen i Västmanlands län