Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Storsjön

Huser, Brian; Carlberg, Hanna; Futter, Martyn

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2023, number: 2023:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet