Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2023

Lärande landskap

Johansson, Rolf

Abstract

Landskapet erbjuder oss miljöer som berikas i biologisk mångfald och plats för rekreation i olika former. Det är viktiga uppgifter och i sig själva goda nog. Men därtill är landskapet en arena som kan förmedla ett budskap – det kan hjälpa oss att förstå och lära om något.

Published in

Tidskriften Landskap
2023, number: 2023:8, pages: 33-36