Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2023Open access

Vallodling på torvjord – skördenivåer och växthusgasavgång

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin; Jordan, Sabine

Abstract

Avkastning och växthusgasavgång på odlad kärrtorvjord har studerats 2015–2022 på Broddbo fältlaboratorium, ca 25 km NNV Uppsala. Behandlingarna inkluderar jämförelser av olika gräs (timotej, rörflen och rörsvingel), packning med traktor eller opackad mark. Dessutom har tillförsel av gjuterisand eller kalk studerats samt olika nivåer av kalium- och fosforgödsel. Avkastningen har ökat med vallens ålder och trots torkan 2018 levererade dessa jordar stor avkastning. Störst avkastning i gräsjämförelsen gav rörflen med över 15 ton ts/ha. I sandförsöket blev det störst minskning av koldioxidemissioner på de sandkörda leden. Skörden av timotej blev stor (över 17 ton ts/ha) när 2,5 cm sand blandats in i ytan.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 161-164
Title: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7-8 februari 2023, Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Conference

Vallkonferens 2023, 7-8 februari, Uppsala, Sverige