Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Fakta om växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

Löfkvist, Klara

Abstract

Att skydda odlingen mot växtskadegörare är helt avgörande för en hållbar produktion. I ekologisk produktion är förebyggande växtskyddsmetoder basen. Dessa kompletteras med biologiska metoder, allmänkemikalier och i vissa fall med ett fåtal kemiska substanser med naturligt ursprung. Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. Detta faktablad ger korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.

Published in


Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet