Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2023Open access

Är det lönsamt att producera ekologiskt?

Tunberg, Maria

Abstract

Sverige har som mål att öka dels jordbruksmarken som används till ekologisk produktion, dels konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Men vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I detta faktablad tittar vi närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Published in


Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Social Sciences Interdisciplinary
    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128030