Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Biologisk mångfald och betydelsen av skyddade områden - Utvärdering och indikatorer i ett landskapsperspektiv

Stjernman, Martin; Tälle, Malin; Ranius, Thomas; et al.

Abstract

Här presenteras resultaten från forskningsprojektet Kvalitetsindikatorer för skyddade områden – vägen till framgångsrikt naturskydd, ett av fyra projekt som genomförts inom forskningsområdet Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå.  Med forskningsområdet ville Naturvårdsverket stödja forskning som ökar kunskapen om skydd och bevarande av biologisk mångfald i myndighetens arbete. Resultaten kommer att bidra till hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ge underlag om utveckling av indikatorer.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2023, number: 7065ISBN: 978-91-620-7065-6
Publisher: Naturvårdsverket