Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Lilla naturstigen i Tyresö – planering av ett skogsparti för och med barn

Shepherdson, E.; Björstad, J.; Duarte, V.C.M.; Nolmark, H.; Randrup, T.B.; Fors, H.; Sang, Å.O.; Persson, B.

Published in

Tidskriften Landskap
2023, Volume: 3, number: 2023, pages: 16-18