Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2023

Våga testa!

Dahl, Caroline; Helsing, Cecilia

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2023, number: 194, pages: 6-13 Title: Prototypa! : bygga platser tillsammans
ISBN: 978-91-8046-837-4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet