Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Torneälvens bestånd av lax, havsöring, vandringssik och harr – gemensamt svensk‐finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2023

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Pakarinen, Tapani; Veneranta, Lari; Huusko, Riina; Isometsä, Konsta; Broman, Andreas; Miettinen, Antti

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet; Naturresursinstitutet (LUKE)