Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024

Inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald : Rapport från miljömålsverkstäder vid Mångfaldskonferensen 2023

Tunon, Håkan; Ebenhard, Torbjörn

Published in

CBM:s skriftserie
2024, number: 129ISBN: 978-91-88083-44-9
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG12 Responsible consumption and production
   SDG14 Life below water
   SDG15 Life on land

   UKÄ Subject classification

   Social Sciences Interdisciplinary
   Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
   Other Biological Topics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/128204