Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Rennäring och skogsnäring i Sverige : delad kunskap för delad markanvändning

Horstkotte, Tim; Djupström, Line

Published in

Future forests rapportserie
2021, number: 2021:2
eISBN: 978-91-576-9866-7
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128220