Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2023

Hvordan påvirkes elgen av ulv og jakt?

Ausilio, Giorgia; Zimmerman, Barbara; Wikenros, Camilla; et al.

Abstract

Rovdyr kan påvirke byttedyr både direkte ved å drepe dem og indirekte ved å skape atferdsendringer. Risikoen for å bli drept av et rovdyr varierer i tid og rom og påvirkes av ulike faktorer, inkludert habitat, tid på døgnet, men også rovdyrets måte å jakte på.

Published in

Hjorteviltet
2023, Volume: 2023, pages: 60-63