Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Trålundersökning av fisk i Västerhavet : international bottom trawl survey 2024 kvartal 1

Hilvarsson, Annelie; Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

IBTS trålexpedition i Västerhavet genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3, och täcker Skagerrak, Kattegatt och delar av östra Nordsjön. 2024 års expedition under kvartal 1 drabbades av flera stormar och vilket gjorde det generellt svårt att planera provtagningen. Dagtid används bottentrålen GOV. Under expeditionen genomfördes totalt 45 godkända tråldrag med GOV-trålen, 4 i Nordsjön, 22 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Den totala fångsten uppgick till knappt 10,5 ton (ca 53 % utgjordes av sillfiskar) och inkluderade 65 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt betydelsefulla arterna. Totalt togs 4692 otoliter från 10 olika arter. Preliminära abundansindex för 1-gruppen hos målarterna redovisas i rapporten. Larvtrålningen nattetid resulterade i endast 33 godkända tråldrag pga vädret och det fångades bl.a. 323 sillarver, 52 sardinlarver och 6 glasålar men inga skarpsillslarver.

Keywords

IBTS; rekrytering; sill; torsk; Skagerrak; Kattegatt; MIK; larver

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:15eISBN: 978-91-8046-623-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet