Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2024

Järnvägen, sågen, skogen och Norrland

Svensson, Patrick

Published in

Title: Nordbor : liv och rörelse under 500 år
ISBN: 9789170614705
Publisher: Nordiska Museet & Makadam förlag