Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Restaurering i ett klimatförändringsperspektiv - en verktygslåda

Widén, Åsa; Malm-Renöfält, Birgitta

Abstract

Klimatförändringars effekter på vattendrag beaktas allt för sällan i restaureringsarbetet oavsett om vattendraget är reglerat eller oreglerat. Vårt budskap är att vi behöver komma igång med implementeringen av klimatförändringar i restaureringsekologin för att inte riskera att åtgärder är verkningslösa eller i värsta fall kontraproduktiva. Klimatförändringsaspekter bör inkluderas redan i förstudie och projektplanering samt förankras genom klimatmodeller och mätningar/inventeringar i fält. Åtgärder för reglerade vattendrag är i första hand hydrologiska åtgärder som kombineras med morfologiska åtgärder

Published in


Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet