Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR) – Skånemodellen. Kravspecifikationer för verksamheter som dirver och är upphandlade NUR leverantörer.

Palsdottir, Anna Maria; Kyrö Wissler, Sara

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:15
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet