Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024Open access

Drivningsprestation vid blädning – en nyckelfaktor för hyggesfritt skogsbruk

Manner, Jussi; Ersson, Back Tomas

Keywords

kontinuitetsskogsbruk; höggallring; produktivitet; volymblädning; selektiv avverkning

Published in

Fakta. Skog
2024, number: 2024:2
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  Sustainable Development Goals

  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128511