Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024Open access

Drivningsprestation vid blädning – en nyckelfaktor för hyggesfritt skogsbruk

Manner, Jussi; Ersson, Back Tomas

Keywords

kontinuitetsskogsbruk; höggallring; produktivitet; volymblädning; selektiv avverkning

Published in

Fakta. Skog
2024, number: 2024:2Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  Sustainable Development Goals

  SDG9 Industry, innovation and infrastructure

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128511