Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Två decenniers letande har ökat kunskapen om gulyxne

Sundberg, Sebastian

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2022, Volume: 116, number: 2, pages: 120-131