Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1993Open access

Ett gallringsförsök i ek i Skarhults försökspark

Agestam, Eric; Ekö, Per-Magnus; Johansson, Ulf

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, number: 2
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet