Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1993Open access

Hyggesåldersförsöket : preliminär redovisning av resultat från åren 1989-1992

Nilsson, Urban; Örlander, Göran

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, number: 3
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet