Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1993Open access

Ett försök med stormskade- och rotröte- förebyggande skogsskötsel i Dalby

Gemmel, Pelle; Elfving, Björn; Vollbrecht, Gudmund

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, number: 4
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet