Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994

Hyggesåldersförsöket : preliminär redovisning av resultatet från åren 1989-1993

Nilsson, Urban; Örlander, Göran; Erixon, Morgan; Pettersson, Magnus

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1994, number: 6
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet