Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1995Open access

Kalkning vid naturlig föryngring av bok : beskrivning av fältförsök

Gemmel, Per; Övergaard, Rolf

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1995, number: 9Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet