Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998Open access

Så lyckas vi med barrföryngringarna i södra Sverige : föredrag vid SLU:s höstkonferens 3-4/12 1996

Bergquist, Jonas; Langvall, Ola; Nilsson, Urban; Örlander, Göran

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1998, number: 19
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet