Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999Open access

Reseberättelse från studieresan till Polen och Litauen 1-11 december 1998 : redovisning av födjupningsuppgift till kursen Skogsbruk i länderna kring södra Östersjön


Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1999, number: 21
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/128803